Ny informationsskrivelse om foreningens finansiering

Den løbende politiske diskussion af andelsboligmarkedet, ny lov om robuste andelsboliger og uvished om eventuelle ændringer af den offentlige vurdering, som ligger til grund for vores andelskrone, giver anledning til mange henvendelser om foreningens økonomi. Bestyrelsen har derfor bedt SWE udfærdige en informationsskrivelse, som giver overblik over foreningens finansiering og låneportefølje:

Overblik over foreningens finansiering og låneportefølje (januar 2020)

Nyt medlem i Bestyrelsen

Vi byder Mette Skjærbæk velkommen som nyt medlem i bestyrelsen. Mette er et velkendt ansigt i gaden, da hun har boet her i mange år og er lige nu med til at arrangere de aktuelle beboermøder og – workshops.

Mette træder ind i bestyrelsen som 1. suppleant, da Rasmus Krøger Hare med familie har købt hus og derfor fraflytter gaden. Rasmus har været et værdsat medlem af bestyrelsen og vil blive savnet. Vi takker for en stor og engageret indsats.