Distortion

Torsdag rykker Distortion igen til Vesterbro. Distortion har endnu ikke en endelig plan for hegn, toiletter og så videre, men siger, at det med meget høj sandsynlighed bliver som sidste år. Det vil sige, at Distortion opsætter hegn med pissoirs ved alle indhakkene, de såkaldte PeeFences, og toiletvogne i hver ende af gaden. Morten – vores vicevært – aflåser lågerne mod Dannebrogsgade, stiller containere til affald op i gaden og sørger for at vores gade ligner sig selv igen i løbet af fredagen.

Bemærk at der parkeringsforbud i på det meste af Vesterbro fra torsdag den 30. maj kl. 07.00 til fredag den 31. maj kl. 06, hvilket også inkluderer Skydebanegade, Istedgade og Sønder Boulevard.

I år har Københavns Kommune tilladt et arrangement i vores gade. I samarbejde med Sort Kaffe og Vinyl inviteres til ”Rough and Sweet – højkvalitets rockmusik leveret af et all-female og mestendels svensk lineup af DJ’s og artister.” Det er fra kl. 16-22.

Se Distortions hjemmeside for information om parkering, program med videre.

Workshops

På det seneste bestyrelsesmøde introducerede Mette Skjærbæk (suppleant til bestyrelsen) og Rasmus Krøger Hare de første spadestik mod at arrangere workshops i det kommende år. Hvis du ved noget om et emne, der er interessant for foreningen eller har gode ideer til workshops, kan du sende en mail til boligkontoret, der vil formidle kontakten.

Ny bestyrelse og nye kontaktpersoner

Til generalforsamlingen den 10. april 2019 var der valg til bestyrelsen. Den nye bestyrelse holdt konstituerende møde den 16. april, hvor en række poster blev fordelt og kontaktpersoner til udvalg og gårdlaug blev udpeget.

Bestyrelse

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af

  • Thorkild Olsen, formand og referent
  • Martin Pihl Jensen, næstformand og webansvarlig
  • Rasmus Krøger Hare
  • Denis Bowers
  • Sophie Bruun Kristensen

Suppleanter

  • Mette Skjærbæk (1. suppleant)
  • Lars Helsinghof (2. suppleant)

Træffetider

Med den ny bestyrelse følger også ændringer i mødeplan og træffetider. Der har været meget begrænset fremmøde til bestyrelsens træffetider, og vi har derfor ændret træffetiden til en halv time den 3. tirsdag i hver måned (ulige uger), kl. 19.30-20.00. Du kan altid se næste træffetid i bestyrelsens kalender. Hvis du ikke kan vente til næste træffetid, kan du sende e-mail til bestyrelsen eller boligkontoret eller møde op i boligkontorets træffetid.

Udvalg, gårdlaug med mere

Ansvarlig for temamøder og workshops: Mette Skjærbæk og Rasmus Krøger Hare
Festudvalget:Frederikke Larsen
Forskønnelsesudvalget:Frederikke Larsen
Velkomstudvalget:Käthe Weidemann og Denis Bowers
Gårdlaug Øst: Lars Helsinghof
Gårdlaug Vest: Lars Helsinghof

Tak til de ”gamle” kræfter og velkommen til de nye. Det er en fornøjelse, at de velfungerende udvalg fortsætter, og at der samtidig er nye folk, der også har lyst til at engagere sig.