Ingen internetadgang på vestsiden

Fra omkring kl. 9.30 i dag har der ikke været internetadgang til lejlighederne på vestsiden af AB Skydebanen (lige numre). Det er en lokal fejl, som skyldes strømafbrydelse til netværksudstyret kælderen. Fejlen har ikke noget med Parknets leverance at gøre. Elektriker er tilkaldt.

Afbrydelsen har også ramt AB Skydebanens mailserver, hvilket blandt andet betyder boligkontoret ikke kan modtage og sende e-mails.

Parknet lover mere stabil interforbindelse

Inden for det seneste halve år har der været flere alvorlige udfald på Parknets internetforbindelse. Udfaldene har skyldtes tekniske problemer samt flere langvarige DDoS-angreb (Distributed Denial of Service).

Nye tiltag forebygger tilsvarende udfald

I det stærkeste DDoS-angreb blev der sendt trafik mod Parknets netværk fra over 17 millioner steder, hvilket er 4.000 gange mere end normal trafik. Parknet har iværksat en række tiltag for at undgå at problemerne opstår igen og sikre de bliver løst hurtigere, hvis de alligevel skulle opstå. Løsningerne har blandt andet været at udskifte firewalls og sørge for at skift til alternativt udstyr sker på en bedre måde.

Parknet fortæller at de er midt i en kæmpe omlægning af deres netværk, som vil give en kraftig opgradering af kapacitet, et mere simpelt opbygning samt forbedret driftsstabilitet. Arbejdet afsluttes i 2020 og involverer en næsten totaludskiftning eller opgradering af alt det centrale udstyr og infrastruktur, herunder opsætning af nødstrømgenerator i deres hovedkvarter.

Ny hjemmeside

AB Skydebanen har fået en ny hjemmeside. Vi ændret på opbygningen og håber, at det dermed er blevet nemmere at finde den rette information. Vi har endnu ikke fået flyttet alt materialet fra den gamle hjemmeside, men arbejder videre med hjemmesiden og forbedrer den løbende.

Er der noget fra den gamle hjemmeside, som du mangler, kan du indtil videre finde det her: http://ab.skydebanen.dk

Ordinær generalforsamling den 10. april

AB Skydebanes årsrapport for 2018 og budgetforslag for 2019 er nu tilgængelig på hjemmesiden sammen med indkalelsen til den ordinære generalforsamling den 10. april 2019.

Kunne du være interesseret i at høre mere om bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at komme og tale med bestyrelsen til træffetiden den 9. april 2019, klokken 16.30-17.30.

Generalforsamlingen holdes i uKirken klokken 18.30.

Se materialet til generalforsamlingen…

Facade- og vinduesprojekt

Efter nogle rolige måneder er temperaturerne snart sådan, at renoveringsprojektet kan fortsætte. Det betyder, at der snart igen kommer stillads i gaden. Renoveringen af Skydebane Øst starter med opsætning af stilladser fra Sønder Boulevard den 1. april. Gård 5, som på grund af de mange ekstraarbejder ikke nåede med inden jul, får opsat stillads i sidste halvdel af marts. Vi forventer at afslutte projektet i Istedgade i august. Gård 5 og hele Skydebane Øst vil snarest modtage informationsskrivelse i postkasserne. Lejligheder med tagvinduer bliver varslet om behov for adgang. Vi glæder os til at se det endelige resultat.

OBS: Hvis du bor i Øst og har altandør, der åbnes ind ad, eller har opbevaringsrum på loftet med vindue, skal du skrive til boligkontoret.

Bestyrelsen har lavet en særlig folder for beboere med bolig på 5. sal…

Informationsmøde

Bestyrelsen vil gerne invitere til informationsmøde den 2. april klokken 19.30 i beboerlokalet. Den første halve time, vil være generel information til beboere på Øst-siden. Fra klokken 20.00 er mødet specifikt for beboere med femte-sal med fokus på, hvad der udføres, hvordan det foregår, hvor længe det varer, og hvordan arbejdet afleveres. Vi håber, du vil deltage.