Bestyrelse

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består af minimum 4 og op til 5 medlemmer. Formanden vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv.

Kontakt

Bestyrelsen kan kontaktes på e-mail bestyrelsen@skydebanen.dk eller på papir som lægges i boligkontorets postkasse.

Bestyrelseskalender

Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde to gange om måneden og træffetid én gang om måneden. I træffetiden kan du mødes med bestyrelsen og stille spørgsmål eller komme med forslag.

Du kan se tidspunkter for bestyrelsens træffetid i kalenderen:

Referater

Se referaterne fra bestyrelsens møder…

Medlemmer

Bestyrelsens medlemmer er

  • Thorkild Olsen (formand)
  • Martin Pihl Jensen (næstformand)
  • Mette Skjærbæk
  • Denis Bowers
  • Rikke Steen

Suppleanter

  • Lars Helsinghof (1. suppleant)
  • Asbjørn K. Jensen (2. suppleant)