Vedtægter

AB Skydebanens vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 24. oktober 1988, med seneste ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 6. juni 2017.