Vinterferie

Boligkontoret holder lukket torsdag og fredag den 18. og 19. februar. Mails besvares hurtigst muligt derefter. Viceværten er i gaden begge dage.

Akutnumre:

  • VVS: Charles Nielsen VVS, tlf: 38 60 51 11
  • EL: Fugmann, tlf: 36 15 05 05
  • Låse: DK Låseservice, tlf: 43 52 99 66

Flere ladestandere til elbiler

Kommunen har besluttet, at der skal opsættes flere ladestandere i Skydebanegade. Der er allerede opsat skilte om, at arbejdet udføres fredag, så vær opmærksom hvis din bil er parkeret på gadens ulige side mod Istedgade.

Vaskeriet åbner senere onsdag den 10. februar

Alle vaskemaskinerne skal omprogrammeres onsdag morgen, og derfor åbner vaskeriet først klokken 9.

Det vil herefter være gratis at centrifugere i maskinerne. Denne ændring sker, fordi vores gamle centrifuge er stået af efter mange års tro tjeneste. Vaskemaskinernes centrifugeringsprogram er lige så effektivt som den gamle centrifuge.

Mailserver lukker

Foreningens mailserver lukkes ned den 1. februar 2022, da løsningen ikke længere er tidssvarende og omkostningerne ved driften er for store i forhold til brugen. Alle mailbrugere med skydebanen.net-adresse bør derfor finde en alternativ løsning. Alle mailbrugere får direkte besked via e-mail.

Varmt vand, Øst

Der bliver arbejdet i varmekælderen i Østsiden – gadens ulige numre. Der er derfor ikke varmt vand på østsiden i øjeblikket. Vi forventer, at det varme vand er tilbage sidst på eftermiddagen.

Nyt energimærke

Foreningen har fået udarbejdet ny energimærkerapport, da den gamle rapport udløb ved årsskiftet. Energimærkning er lovpligtig for større etageejendomme over 1.000 m2 og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke store ejendomme (flerfamiliehuse).

Vores karakter er i det nye mærke er forbedret til et C, hvor vi tidligere blev vurderet til D. Det er en rigtig fin karakter, når man tager ejendommenes alder og konstruktioner i betragtning. De forbedringer, der bl.a. har gjort udslaget, er især udskiftningen af vinduer i taget til mere energirigtige vinduer.

Rapporten peger på andre energivenlige tiltag/forbedringer, som bestyrelsen vil tage med i overvejelserne i forbindelse med de kommende vedligeholdelsesopgaver og i arbejdet med vedligeholdelsesplanen.

Du finder de to rapporter, en for Øst og en for Vest, her.