Velkommen til ny ungarbejder

Gaden har ansat en ny ungarbejder. De to ungarbejdere sørger for renhold af gaden med spand og gribetang lørdag og søndag formiddag og gør det rigtigt godt.

Du kan læse mere om gaden og bestyrelsens arbejde i referater fra bestyrelsesmøderne. Det sidste finder du her.

Ny butik i Skydebanegade 30

DANSKmadeforrooms, som allerede har en butik på Istedgade, har nu overtaget lejemålet Skydebanegade 30, st. th., som de er gået i gang med at omdanne til butik og showroom. Vi glæder os til, at de åbner dørene.

Tak for stort fremmøde

Tak for stort fremmøde til tirsdagens generalforsamling. Det var skønt at se.

Forsamlingen vedtog nyt budget med 1,5% stigning af boligafgiften fra 1. juni 2020.

Vedtægtsændring om el- og VVS-tjek blev endeligt vedtaget, og vedtægtsændring om, at bestyrelsesmedlemmer ikke kan varetage lønnet arbejde i foreningen, blev foreløbigt vedtaget til endelig behandling på næste generalforsamling.

Forslag om, at loftskvadratmeter sælges til 60% af andelskronen, opnåede ikke kvalificeret flertal, men forsamlingen vedtog at nedsætte en arbejdsgruppe om ‘knopskydning’/ loftudvidelser. Margalith Kurzweil bliver tovholder på dette og nærmere information følger.

Vi kan sige tillykke til Denis Bowers og Mette Skjærbæk for genvalg til bestyrelsen. Velkommen også til Hanne Müller og Anne-Katrine Lefmann som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant.

Generalforsamling den 15. september gennemføres

Generalforsamling den 15. september gennemføres, da arrangementer med op til 500 personer, hvor man i det væsentlige sidder ned, fortsat er undtaget forsamlingsforbuddet og derfor lovlige indenfor de nye retningslinjer for forebyggelse af smittespredning.

Derudover er DGI-byen et professionelt konferencecenter, der lever op til myndighedernes krav i forbindelse med COVID-19. Lokalet, vi skal være i, er med de nye retningslinjer godkendt til 206 personer, hver anden stol er spærret, der er 2 meters afstand til panelet, og der er håndsprit strategiske steder. Vi er altså i rammer, der gør det muligt at passe på hinanden.

Bestyrelsen opfordrer til, at der kun møder én deltager op pr. husstand, og at myndighedernes generelle smitteforebyggende anbefalinger følges: Hold afstand, brug håndsprit og bliv hjemme hvis du har symptomer.

Du kan læse mere om forsamligsforbuddet hos Politiet, Virksomhedsguiden og Justitsministeriet.