Corona-situationen i AB Skydebanen

Da vi bor meget tæt her i vores forening, skal vi opfordre alle beboere til at vise hensyn og være særligt opmærksomme på myndighedernes anbefalinger i forhold til coronavirus – COVID-19.

I vaskeriet er der iværksat ekstra rengøring, så betjeningspanel, tastaturer, låger og håndtag afrenses to gange dagligt, morgen og eftermiddag. Vi opfordrer til, at du vasker hænder før og efter brug af maskinerne i vaskeriet. Det er ikke muligt at købe håndsprit, men der fyldes løbende op med sæbe.

Arbejder i forbindelse med projekterne ”Afvanding fra altaner” og ”Lysninger” udskydes i første omgang i 14 dage, for at følge myndighedernes anbefalinger. 

Brug eventuelt handsker når du åbner opgangsdøre og porte og følg myndighedernes opfordring om at begrænse fysisk kontakt, håndtryk og kram.

Alle møder og større forsamlinger aflyses de næste 14 dage.

Line og Morten arbejder fortsat, men Boligkontorets træffetid er aflyst de næste 14 dage, ligesom der ikke vil være adgang til værkstedet for håndværkere og beboere. Skriv fortsat til kontor@skydebanen.dk eller ring 36963000. 

AFLYST: Informationsmøde – afslutning af vores store bygge-entrepriser

Stilladserne er væk i gaden, hvilket alle vist er glade for efter en lang periode med byggeri. Nu er byggeriet afsluttet så langt, at der er sat gang i de sidste mangelarbejder. Derfor inviteres alle interesserede beboere til status- og informationsmøde om projekternes forløb og afslutning. På mødet vil udover bestyrelsen også deltage nogle af vores tekniske og økonomiske rådgivere, som vil kunne svare på spørgsmål samt redegøre for de mere tekniske dele af projekterne.

Mødet finder sted tirsdag den 31. marts kl. 19.00 – 21.00 i beboerlokalet med følgende program:

kl. 19.00 – 20.00 Vindues- og facadeprojektet.

Kl. 20.00 – 20.15 Pause

kl. 20.15 – 21.00. Altanrunde III.

Vindues- og facadeprojektet er uden sammenligning det største projekt, vi har haft i foreningen siden byfornyelsen for 30 år siden. Så der er mange erfaringer fra det omfattende og komplekse forløb, vi gerne vil kvalificere, da vi står med andre større projekter indenfor de næste 10-15 år. Vi ser derfor, på baggrund af et indledende oplæg, frem til erfaringsudveksling, fælles status og ideer videre frem.

Forsøg med papcontainer i Gård 2 og Gård 7

Vi har af Københavns Kommune fået lov til at forsøge os med at gøre affaldssorteringen nemmere. Der er derfor opsat små papcontainere med indkast i Gård 2 og Gård 7. De små containere er beregnet til småt pap fra husholdningen såsom emballage fra fødevarer. Større papstykker og papkasser skal fortsat i papcontainerne i storskraldsrummene.

Hvis kommunens folk er tilfredse med sorteringen og ikke oplever problemer med, at containerne bruges til stort pap, får vi lov til at opstille papcontainere i alle porte. Vi håber, at beboerne i Gård 2 og Gård 7 vil hjælpe ved at sortere korrekt, så resten af gaden får samme mulighed.

Miljørigtig trappevask

Vi afprøver i øjeblikket et miljøcertificeret vaske- og plejemiddel til rengøring af vores trapper i to opgange: Skydebanegade 3 og 30. Du vil i disse opgange ikke længere kunne dufte, at trapperne er blevet vasket, for det nye produkt er uden parfume.

GreyHeads, som vasker vores trapper, holder øje med om produktet lever op til standarden, ligesom vi gør. Hvis du bor i nummer 3 eller 30 og oplever ændringer, vil vi meget gerne høre om det på kontor@skydebanen.dk

Hvis det nye produkt ikke skuffer, vil alle trapper blive vasket miljørigtigt fra begyndelsen af maj.