Fremleje

Fremleje af lejlighederne kan ske i op til 2 år, når man har boet i foreningen i 2 år.

Fremlejekontrakt kan fås ved henvendelse til Boligkontoret. Bestyrelsen skal godkende fremlejekontrakten før den er gyldig. Bestyrelsen påtager sig dog intet ansvar for lovmedholdeligheden i sådanne aftaler.

Aftaler om tidsbegrænset fremleje kan i særlige situationer tilsidesættes, med store problemer for andelshaver til følge. Vi anbefaler derfor altid, at man konsulterer en advokat, i den situation, hvor man gerne vil fremleje sin lejlighed tidsbegrænset.

Udleje af enkeltværelser skal meddeles bestyrelsen.