Træffetid med bestyrelsen

Efter en lang pause på grund af Corona-nedlukning og sommerferie er der nu igen træffetid med bestyrelsen månedligt. Næste gang er den 18. august klokken 19-19:30. For at sikre god afstand foregår træffetiden i beboerlokalet.

Sommerferie 2020

Boligkontoret holder lukket i ugerne 29, 30 og 31. Det vil sige, at henvendelser først besvares fra den 3. august. Første træffetid efter ferien er den 3. august.

Bestyrelsen holder ferie i juli. Første træffetid er den 18. august klokken 19-19:30.

Kan du ikke vente:

  • Morten, vores vicevært, har allerede holdt ferie og kan findes i værkstedet eller i gaden mellem 7 og 13.
  • Akutte spørgsmål vedrørende boligafgift, salg af lejligheder med videre kan rettes til Tina Hald, SWE, tih@swe.dk.
  • Bestyrelsen holder ferie i juli og svarer kun i meget begrænset omfang på henvendelser, bestyrelsen@skydebanen.dk.

Akutnumre:

  • VVS: Charles Nielsen VVS, tlf: 38 60 51 11
  • EL: Fugmann, tlf: 36 15 05 05
  • Låse: DK Låseservice, tlf: 43 52 99 66

Med ønsket om en god sommer,

Boligkontoret

Nemmere sortering af pap

Tilbage i marts fik vi af Københavns Kommune lov til at forsøge os med at gøre
affaldssorteringen nemmere, og der blev opsat små papcontainere med indkast i
Gård 2 og Gård 7. Forsøgsordningen gik godt, og vi har nu fået papcontainere i
alle porte.

De små containere er beregnet til småt pap fra husholdningen såsom emballage fra
fødevarer. Større papstykker og papkasser skal fortsat i papcontainerne i
storskraldsrummene. Pizzabakker skal i dagrenovation – riv dem i stykker eller
gør dem våde og fold dem.

Vi håber, I vil tage den nye mulighed til jer.