Arrangementer i gaden

Den 28. november inviterer Sophie, Mette og Rasmus til næste temamøde med fokus på naboskab og bæredygtighed. Nærmere information følger.

Den 1. december afholder festudvalget den traditionsrige Lystændingsfest i indhakket ved vaskeriet. Der vil være gløgg og æbleskiver fra klokken 15. Klokken 16 tændes gadens julebelysning.

Manglende fjernvarme

HOFOR har afbrudt fjernvarmeleveringen. De forventer, den er tilbage omkring klokken 15. I mellemtiden vil både radiatorer og det varme vand være påvirket. Når fjernvarmen vender tilbage, skal vores eget system varme op igen, men sidst på eftermiddagen burde alt fungere normalt.

Ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 17. september 2019, klokken 19.30 i beboerlokalet

Foreningen afholder ekstraordinær generalforsamling den 17. september 2019 klokken 19.30. Vi har en række vedtægtsændringer, der skal 2. behandles og samtidig vil Bestyrelsen fremlægge revideret forslag vedrørende obligatorisk El- og VVS-tjek samt nyt forslag omkring værdiansættelsen af loftareal, der ombygges til lejlighed.

Bestyrelsen har fået en henvendelse om motivation for Forslag 7 vedrørende værdiansættelse af loftsareal. Motivationen findes her.

Tag meget gerne indkaldelsen med – så går registreringen hurtigere.