Spørgsmål og svar

På grund af de særlige forhold med afholdelse af skriftlig generalforsamling har bestyrelsen samlet en oversigt med modtagne spørgsmål og bestyrelsens svar. Vi håber, det giver et godt grundlag for din stillingtagen. Hvis du stadig har spørgsmål kan de stilles til bestyrelsen.

Husk at brevstemme inden den 28. maj

Husk at brevstemmer til den skriftlige generalforsamling skal afleveres senest den 28. maj klokken 12. Brevstemmer kan fremsendes til administrator eller afleveres i Boligkontorets postkasse.

Du kan se materialet her.

Sand til sandkasser

Hvis sandet i jeres sandkasse trænger til udskiftning, kan I aflevere det gamle sand i den bigbag, der er opstillet ved Papa Ramen i Kristi Himmelfartsferien.

Nyt sand leveres tirsdag den 26. maj og kan hentes samme sted.

I kan låne en trillebør af Judith. Den står ved skuret i Gård 1. Aflever den samme sted, så andre kan finde den.

Vi håber, I vil hjælpe, så vi kan få en sommer med masser af sandkager.

Skriftlig generalforsamling

På grund af forsamlingsforbuddet er det ikke muligt at gennemføre en normal generalforsamling og usikkert, hvornår det bliver muligt. Det er trist, da generalforsamlingen markerer vores beboerdemokrati, og udsættelse medfører en lang række problemer.

Bestyrelsen har som en nødløsning besluttet at indkalde til en skriftlig generalforsamling om de forhold, det er absolut nødvendigt at få på plads nu. Bestyrelsen følger dermed SWEs anbefaling om en skriftlig generalforsamling om foreningens økonomiske forhold, altså årsregnskab, andelskrone, budget og boligafgift. 

Indkaldelse til den skriftlige generalforsamling er i dag blevet delt ud i postkasserne. Her på siden finder du Årsregnskab 2019 og budget 2020, Langtidsbudget, Indkaldelse samt Bestyrelsens følgebrev.

Vedligeholdelsesplanen findes nu også på hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål til materialet, er du selvfølgelig velkommen til at skrive til Boligkontoret eller Bestyrelsen.

Vi håber, du vil støtte op om denne nødløsning, som er tilpasset de mærkelige tider.

Vaskeriet er åbent

Vaskeriet er netop åbnet, så der igen kan vaskes tøj. Husk på at vi stadig skal følge sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstand.