Opfugtning under altaner

Der har den seneste tid været debat og bekymringer blandt brugere af facebooksiden “Os der bor i Skydebanegade” omkring fugtplamager på vores bygning samt byggesjusk fra altanrunde III.

Det giver anledning til at gentage, at bestyrelsen ikke kommenterer på opslag fra Facebook – uanset opslagets karakter. Hvis et opslag giver anledning til bekymring eller spørgsmål, vil vi opfordre alle til at orientere sig via vores hjemmeside, hvor referater fra bestyrelsesmøderne er tilgængelige. Alle er også velkomne i vores træffetid eller til at skrive en mail med eventuelle spørgsmål.

I den aktuelle sag med bekymring om opfugtning, er problemet, at den altanløsning, der er valgt i alle tre altanrunder, enkelte steder giver problemer med opfugtning af muren under. Problemet er tidligere forsøgt afhjulpet, men løsningen har ikke været langtidsholdbar. Vi er derfor ved at undersøge mulighederne for udbedring ved at besigtige to af de værst ramte altaner og lejlighederne under. Når vi har resultat og anbefalinger fra undersøgelsen, vil bestyrelsen tage stilling til, hvad der skal gøres, hvordan det skal finansieres, og om arbejdet kan sættes i værk på baggrund af bestyrelsens mandat eller om det kræver en generalforsamlingsbeslutning.

Ekstraordinær generalforsamling

Foreningen afholder ekstraordinær generalforsamling den 17. september 2019 klokken 19.30. Vi har en række vedtægtsændringer, der skal 2. behandles og samtidig vil Bestyrelsen gerne fremlægge revideret forslag vedrørende obligatorisk El- og VVS-tjek samt nyt forslag omkring værdiansættelsen af loftareal, der ombygges til lejlighed. Hvis vi kan nå til bunds i problemet med opfugtning inden, vil det muligvis også blive fremlagt.

Indfangning af duer

Det er den tid på året, hvor duerne bygger reder. Duerne ødelægger bygningen, og vi er derfor helst fri for dem. Vi har i AB Skydebanen en serviceaftale med Absolut Skadedyrsservice om indfangning af duer. De er netop startet dette års indsats, som løber over de næste fem uger.

Varmen er slukket

Sommerens temperaturer betyder, at varmen nu er slukket i hele gaden. Der tændes igen når nattemperaturen ligger under 10 grader.

Distortion

Torsdag rykker Distortion igen til Vesterbro. Distortion har endnu ikke en endelig plan for hegn, toiletter og så videre, men siger, at det med meget høj sandsynlighed bliver som sidste år. Det vil sige, at Distortion opsætter hegn med pissoirs ved alle indhakkene, de såkaldte PeeFences, og toiletvogne i hver ende af gaden. Morten – vores vicevært – aflåser lågerne mod Dannebrogsgade, stiller containere til affald op i gaden og sørger for at vores gade ligner sig selv igen i løbet af fredagen.

Bemærk at der parkeringsforbud i på det meste af Vesterbro fra torsdag den 30. maj kl. 07.00 til fredag den 31. maj kl. 06, hvilket også inkluderer Skydebanegade, Istedgade og Sønder Boulevard.

I år har Københavns Kommune tilladt et arrangement i vores gade. I samarbejde med Sort Kaffe og Vinyl inviteres til ”Rough and Sweet – højkvalitets rockmusik leveret af et all-female og mestendels svensk lineup af DJ’s og artister.” Det er fra kl. 16-22.

Se Distortions hjemmeside for information om parkering, program med videre.

Workshops

På det seneste bestyrelsesmøde introducerede Mette Skjærbæk (suppleant til bestyrelsen) og Rasmus Krøger Hare de første spadestik mod at arrangere workshops i det kommende år. Hvis du ved noget om et emne, der er interessant for foreningen eller har gode ideer til workshops, kan du sende en mail til boligkontoret, der vil formidle kontakten.