Vaskeriet er lukket – opdateret

På grund af mindre brand i en af vores tørretumblere er vaskeriet lukket. Efter brug af pulverslukker skal alle maskiner renses, inden de må bruges igen. Det betyder desværre, at vaskeriet vil være lukket den 28., 29. og muligvis 30. april 2020.

Hvis du har uafhentet vasketøj, er det stillet ned i det forreste rum, og du er velkommen til at hente det.

Nyt fra Festudvalget

Kære alle skydebanere

I lyset af nyheden fra i mandags (den 6. april 2020) – om forlængelsen af den begrænsede mulighed for at forsamles mange mennesker – er gadefesten i slut august desværre aflyst i år. Vi er rigtig kede af ikke at kunne feste med alle jer dejlige naboer, men vi er sikre på, at alle sparer godt op på festhumøret, så vi næste år kan give den en på sinkadusen. Indtil da må vi fx nyde fællessang fra vinduerne, som nogle seje naboer tager initiativ til hver aften kl. 19.00, og dejligt forårssolskin. Vi vender stærkt tilbage.

De kærligste hilsener Festudvalget

Webmail opdateret

AB Skydebanens webmail er opdateret til den seneste version af programmet Roundcube. Den nye udgave udmærker sig først og fremmest ved at have fået et nyt udseende, der fungerer på fx mobiltelefoner og tablets.

Hvis du ikke automatisk får den nye brugergrænseflade, kan det indstilles ved at vælge Indstillinger > Brugerflade og her vælge Elastic.

Webmail er for de brugere, som har en e-mailkonto hos AB Skydebanen. Det har ikke været muligt at oprette nye e-mailkonti hos AB Skydebanen siden 1. april 2009.

Mailserver lukket fredag den 20. marts 2020, kl. 12-24 [OPDATERET]

På grund af nødvendigt driftsarbejde på AB Skydebanens mailserver, vil det ikke være muligt at sende og hente e-mail fredag den 20. marts 2020, kl. 12-24. Det har været nødvendigt at udvide det oprindelige servicevindue med 6 timer, da flytning af data til ny server har taget længere tid end forventet.

Afbrydelsen berører alle e-mailadresser på domænerne  skydebanen.net og skydebanen.dk.
Det lange servicevindue skyldes et akut behov for at udbedre en alvorlig fejl på serverens harddiske.

Vi beklager det korte varsel.

Generalforsamlingen udskydes

Bestyrelsen har foretaget følgende foranstaltninger i den nuværende, ekstraordinære situation:

Alle møder og fælles aktiviteter er aflyst i marts og april måneder. Det betyder, at den ordinære generalforsamling den 23. april 2020 er aflyst. Det samme gælder informationsmødet den 31. marts 2020. Samt træffetider og bestyrelsesmøder den 23. marts og den 7. april 2020.

Der tages senere stilling til, om bestyrelsesmødet den 21. april 2020 bliver gennemført.  Det er ligeledes denne dag, den 21. april, at vi vurderer situationen videre frem. Da der er tale om en særlig situation (force majeure) vil bestyrelsen fortsætte som forretningsbestyrelse frem til ny dato for generalforsamling.

Bestyrelsen varetager sine opgaver via mails og telefonmøder. Hvis der træffes afgørelser, der rækker udover den almindelige drift, vil disse blive lagt op på hjemmesiden i form af beslutningsreferater.

Det er endvidere besluttet at forretningsdrivende i AB Skydebanen kan ansøge bestyrelsen om 1 eller 2 måneders henstand med huslejen. Ansøgningen skal begrundes i et uventet og kritisk fald i omsætningen. Hvis henstand bevilges vil huslejen blive indkrævet til efteråret, 6 rater fra oktober måned.

Se endvidere de opslag på hjemmesiden vedrørende tiltag i forbindelse med Corona-krisen.

Pas godt på hinanden. Vi glæder os til at ses, når det igen bliver forsvarligt at samles.

Bestyrelsen