Fejl på mailserver [opdateret]

Fejlen blev løst søndag kort før kl. 24.

Der er i øjeblikket fejl på AB Skydebanens mailserver. Fejlen betyder at det ikke er muligt at sende og hente e-mails på skydebanen.net- og skydebanen.dk-domænerne. Fejlen er opstået i forbindelse med en software-opgradering og forventes afhjulpet i løbet af søndag den 15. marts 2020.

Ulykke i gårsdagen kraftige blæst

I går, den 12. marts 2020, blæste et af de nye tagvinduer ned i det kraftige blæsevejr. Det må ikke kunne ske. Vinduet ramte jorden og derefter en bil, der har fået en bule. Heldigvis kom ingen personer til skade.

Vi tilkaldte straks skadesservice, som sikrede åbningen mod regn.

I dag er samtlige vinduer i den flade del af taget blevet gennemgået. Der er fundet yderligere to problematiske vinduer – i alt altså tre vinduer.

Ifølge rådgiver er der to mulige forklaringer på de fejlbehæftede vinduer.

  1. Der kan være tale om en producentfejl, hvor beslaget, der skal holde inderrude og yderrude sammen, har manglet. Leverandøren er kontaktet herom.
  2. Nogen har skruet beslagene af, for at få adgang til taget. Hvis dette er tilfældet, er det dybt uansvarligt og til stor fare. Det er under ingen omstændigheder tilladt at skaffe sig adgang til taget, ligesom det selvfølgelig ikke er acceptabelt at fjerne dele af foreningens vinduer.

Samtlige vinduer er som sagt gennemgået i dag, og de tre fejlbehæftede vinduer er sikret. Det manglende vindue reetableres i den kommende uge, ligesom de rigtige beslag sættes på de andre.

Corona-situationen i AB Skydebanen

Da vi bor meget tæt her i vores forening, skal vi opfordre alle beboere til at vise hensyn og være særligt opmærksomme på myndighedernes anbefalinger i forhold til coronavirus – COVID-19.

I vaskeriet er der iværksat ekstra rengøring, så betjeningspanel, tastaturer, låger og håndtag afrenses to gange dagligt, morgen og eftermiddag. Vi opfordrer til, at du vasker hænder før og efter brug af maskinerne i vaskeriet. Det er ikke muligt at købe håndsprit, men der fyldes løbende op med sæbe.

Arbejder i forbindelse med projekterne ”Afvanding fra altaner” og ”Lysninger” udskydes i første omgang i 14 dage, for at følge myndighedernes anbefalinger. 

Brug eventuelt handsker når du åbner opgangsdøre og porte og følg myndighedernes opfordring om at begrænse fysisk kontakt, håndtryk og kram.

Alle møder og større forsamlinger aflyses de næste 14 dage.

Line og Morten arbejder fortsat, men Boligkontorets træffetid er aflyst de næste 14 dage, ligesom der ikke vil være adgang til værkstedet for håndværkere og beboere. Skriv fortsat til kontor@skydebanen.dk eller ring 36963000. 

AFLYST: Informationsmøde – afslutning af vores store bygge-entrepriser

Stilladserne er væk i gaden, hvilket alle vist er glade for efter en lang periode med byggeri. Nu er byggeriet afsluttet så langt, at der er sat gang i de sidste mangelarbejder. Derfor inviteres alle interesserede beboere til status- og informationsmøde om projekternes forløb og afslutning. På mødet vil udover bestyrelsen også deltage nogle af vores tekniske og økonomiske rådgivere, som vil kunne svare på spørgsmål samt redegøre for de mere tekniske dele af projekterne.

Mødet finder sted tirsdag den 31. marts kl. 19.00 – 21.00 i beboerlokalet med følgende program:

kl. 19.00 – 20.00 Vindues- og facadeprojektet.

Kl. 20.00 – 20.15 Pause

kl. 20.15 – 21.00. Altanrunde III.

Vindues- og facadeprojektet er uden sammenligning det største projekt, vi har haft i foreningen siden byfornyelsen for 30 år siden. Så der er mange erfaringer fra det omfattende og komplekse forløb, vi gerne vil kvalificere, da vi står med andre større projekter indenfor de næste 10-15 år. Vi ser derfor, på baggrund af et indledende oplæg, frem til erfaringsudveksling, fælles status og ideer videre frem.

Forsøg med papcontainer i Gård 2 og Gård 7

Vi har af Københavns Kommune fået lov til at forsøge os med at gøre affaldssorteringen nemmere. Der er derfor opsat små papcontainere med indkast i Gård 2 og Gård 7. De små containere er beregnet til småt pap fra husholdningen såsom emballage fra fødevarer. Større papstykker og papkasser skal fortsat i papcontainerne i storskraldsrummene.

Hvis kommunens folk er tilfredse med sorteringen og ikke oplever problemer med, at containerne bruges til stort pap, får vi lov til at opstille papcontainere i alle porte. Vi håber, at beboerne i Gård 2 og Gård 7 vil hjælpe ved at sortere korrekt, så resten af gaden får samme mulighed.