Altaner

AB Skydebanen har opsat altaner af tre omgange og der er pt ingen planer om flere altanrunder. Hvis du er interesseret i at få altan, er du velkommen til at kontakte boligkontoret.

Ordensregler altaner

Vedtaget på generalforsamlingen den 12. april 2010

Formålet med ordensreglerne er at skabe enighed om brug af altanerne. Brugen af altanen bør bero på almindelig sund fornuft og i virkeligheden bør det ikke adskille sig væsentlig fra brugen af en fransk altan eller et åbent vindue.

 1. Altanerne skal holdes rene og ryddelige og ikke bruges til opbevaring af gamle møbler, papkasser og lignende.
 2. Tøj må gerne tørres på altanerne hvis det ikke hænger over rækværkets højde.
 3. Det er ikke tilladt at gøre brug af åben ild eller grill på altanerne af hensyn til brandfare og røggener. Det er dog tilladt at anvende gasgrill med op til 5 kg store flasker.
 4. For at undgå gener med fugle, der slår sig ned på altanerne, er det ikke tilladt at efterlade madvarer eller lægge brød ud på altanerne.
 5. Altanerne, samt væggene og lofterne må ikke males.
 6. Der må ikke monteres udstyr på væggene uden bestyrelsens godkendelse.
 7. Der må ikke smides affald eller cigaretter ud fra altanerne.
 8. Til evt. afskærmning af altanerne må der kun bruges ensartede materiale med en af bestyrelsen godkendte farver.
 9. Der må ikke spilles musik på altanerne og der skal vises almindelig hensyn til naboerne især efter kl. 22. I øvrigt gælder de almindelig husordensregler for AB Skydebanen.
 10. Planter skal vandes med forsigtighed af hensyn til underboerne.
 11. Altanerne må ikke indhegnes med net og lignende.
 12. Støjende husdyr må ikke anbringes på altanen.
 13. Solafskærmning der ophænges på rækværket eller væggene skal godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen, administrationen, Boligkontor og gårdmænd har ret til at påtale overtrædelse af ordensreglerne for altaner, og deres anvisninger skal følges.