Bestyrelse

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består af minimum 4 og op til 5 medlemmer. Formanden vælges af generalforsamlingen, men konstituerer derudover sig selv.

Kontakt

Bestyrelsen kan kontaktes på e-mail bestyrelsen@skydebanen.dk eller på papir som lægges i boligkontorets postkasse.

Bestyrelseskalender

Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde to gange om måneden. Bestyrelsen holder ikke længere en fast træffetid, men du kan aftale et møde med bestyrelsen, hvis der er et konkret behov.

Du kan se tidspunkter for bestyrelsens træffetid i kalenderen:

Referater

Se referaterne fra bestyrelsens møder…

Medlemmer

Bestyrelsens medlemmer er

  • Thorkild Olsen (formand)
  • Martin Pihl Jensen (næstformand)
  • Denis Bowers
  • Sofia Tellerup
  • Teresa Maria Clausen-Gallo

Suppleanter

  • Sofia Tellerup (1. suppleant)
  • Teresa Maria Clausen-Gallo (2. suppleant)

Arkiver