Vedtægter

AB Skydebanens vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 24. oktober 1988, med seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15. september 2020.

Arkiver