Generalforsamlinger

2023

Ordinær generalforsamling den 27. april 2023

Referat

Bestyrelsens beretning

Centraløkonomiske nøgletal

Indkaldelse

Årsrapport 2022 og budget 2023

Centraløkonomiske nøgletal

Langtidsbudget

Bilag til forslag:

Beboerforslag:

Baggrundsmateriale:

Ekstraordinær generalforsamling den 23. januar 2023

Referat

Indkaldelse

Bilag til forslag:

Baggrundsmateriale:

2022

Ekstraordinær generalforsamling den 6. september 2022

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 6. september 2022.

Indkaldelse

Bilag til forslag:

Ordinær generalforsamling den 27. april 2022

Referat fra ordinær generalforsamling den 27. april 2022

Bestyrelsens beretning

Opdateret budget 2022. Opdateret med forsamlingens beslutninger

Indkaldelse

Årsrapport 2021 og budget 2022

Centraløkonomiske nøgletal

Bilag til forslag:

Forslag 5.5: Tilstandsvurdering af tag og Budgetoverslag

Forslag 5.6: VVS-notat og Budgetoverslag . Bemærk opdateret materiale herunder.

Opdateret materiale til forslag 5.6: VVS-notat og opdateret budgetoverslag

Beboerforslag:

Forslag om sænkning af m2-pris for tilkøb af tørreloft

Ordinær generalforsamling den 23. august 2021:

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. august 2021.

Bestyrelsens beretning 2020-2021

Arbejdsgrupper

Herunder finder du materiale til AB Skydebanens ordinære generalforsamling den 23. august 2021.

Indkaldelse

Årsrapport 2020 og budget 2021

Centraløkonomiske nøgletal

Langtidsbudget

Bilag til forslag:

Beboerforslag:

2020

2019

2018

2017

Arkiver