Gårdene

Gårdene er for alle og er en stor del af vores fælles liv, så vi må hjælpes med at gøre det til et godt sted for alle. De små indergårde reguleres af foreningens egen husorden og altan-husordenen.

De store gårde reguleres af vedtægter og ordensregler for henholdvis Gårdlaug Øst og Gårdlaug Vest og deles af alle de ejer-, andels- og boligforeninger, der afgrænser den pågældende gård.

Den enkelte gårds beboere driver og vedligeholder selv de små gårde. Det er beboernes ansvar at feje og renholde selve gårdens areal, passe blomster, rydde op osv. Foreningen renholder porte og kælderskakte, sørger for forårs-og efterårsfejning samt cykeloprydning.

Bestyrelsen opfordrer til, at der indkaldes og afholdes gårdmøde og arbejdsdag i begyndelsen af sæsonen. På baggrund af mødet kan bestyrelsen ansøges om op til kr. 5000 til indkøb af havemøbler, beplantning, krukker og lignende. Brug gerne Ansøgningsskema til de små gårde.

Eventuelle dyr på fællesarealerne skal passes efter de vejledninger, som Dyrenes Beskyttelse udgiver som en forudsætning for, at foreningen kan stille fællesareal til rådighed for dyrene. Det er alene ejerens ansvar at sikre, at dyrenes pasning finder sted i overensstemmelse med disse vejledninger.

Mindre installationer som f.eks. sandkasser, små legehuse, små gyngestativer m.v. kan opstilles forudsat, der er enighed om det i gården, og der ikke nedlægges veto af nærmeste naboer til den påtænkte forandring. Gården skal bede Bestyrelsen foretage den nødvendige nabohøring. I tilfælde af veto/indsigelse arbejdes videre med en anden placering i gården for den påtænkte små-installation.

Arkiver