Økonomi

Information om økonomi/andelskronen

I dette dokument forklares grundlaget for beregning af andelskronen.

Information om økonomi/andelskronen, juni 2021

Information om økonomi/finansiering i forbindelse med negativ rente, marts 2021

Forud for generalforsamlingen orienterer bestyrelsen her om tiltag og planer i forbindelse med negativ rente.

Information om økonomi/finansiering i forbindelse med negativ rente, marts 2021

Overblik over finansiering og låneportefølje, januar 2020

Den løbende politiske diskussion af andelsboligmarkedet, ny lov om robuste andelsboliger og uvished om eventuelle ændringer af den offentlige vurdering, som ligger til grund for vores andelskrone, giver anledning til mange henvendelser om foreningens økonomi. Bestyrelsen har derfor bedt SWE udfærdige en informationsskrivelse, som giver overblik over foreningens finansiering og låneportefølje.

Overblik over foreningens finansiering og låneportefølje (januar 2020)

Vurdering af lån og driftsøkonomi, april 2012

AB Skydebanen har i 2012 bedt Rasmus Juul-Nyholm, direktør for Cobblestone A/S og økonomisk rådgiver for en række store andelsboligforeninger i Danmark, om at foretage en uvildig vurdering af AB Skydebanens driftsøkonomi og belåning. Formålet med notatet er at skabe en klar og tilgængelig redegørelse for foreningens indtægter, udgifter og formue samt beskrive forholdene omkring foreningens lån og risiko.

Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi (12-04-2012)

Analyse af AB Skydebanens belåning og risikoafdækning (31-12-2010)

Temaaften om økonomi den 2. november 2016

Bestyrelsen afholdt den 2. november 2016 temaaften om foreningens økonomi. Formålet var at sikre fælles kendskab til foreningens samlede finansiering og de muligheder og udfordringer.

Temaaften om økonomi 2. november 2016 – sammenfatning

Temaaften om økonomi 2. november 2016 – oplæg fra Nykredit

Arkiver