Ventilation og emhætter

For at sikre den bedst mulige drift og for at undgå lugtgener, er der nogle krav til ventilationen og særligt emhætterne i lejlighederne, som du bør være opmærksom på. Det gælder særligt hvis du vil udskifte emhætten.

Ventilation i lejligheden

For at ventilationsanlægget kan fungere bedst muligt, er det vigtigt, at du lader friskluftventilerne i vinduerne stå åbne. Alternativt kan du lade et vindue stå på klem i et af rummene, hvor det ikke generer med træk.

Hvis der ikke kommer lige så meget frisk luft ind, som bliver suget ud, opstår der undertryk i lejligheden, og luften vil derfor komme fra nabolejlighederne gennem sprækker og utætheder med risiko for lugtgener fra fx rygning og madlavning.

Uden tilstrækkelig frisk luft vil ventilationsanlægget desuden køre med større kraft for at sikre den nødvendige luftudskiftning, hvilket igen betyder et større energiforbrug og større udgift til el for foreningen.

Når du bruger emhætten, bør du under alle omstændigheder åbne et vindue, så emhætten er så effektiv som mulig.

Rengøring og vedligeholdelse

Du bør jævnligt rense emhættens filter og udsugningsventilen, som sidder over loftet i badeværelset. På ejendomskontoret kan du låne det værktøj, som du skal bruge for at tage loftslamellerne på badeværelset ned.

Reduktion af røgspredning til lejlighederne i nødsituationer

I tilfælde af brand med kraftig røgudvikling eller lignende situationer, hvor røg eller giftige dampe kan sprede sig udefra og ind i lejlighederne, skal døre og vinduer holdes lukkede, og friskluft-ventiler i vinduerne lukkes.

Hvis du skal udskifte emhætten

Hvis du udskifter emhætten, er der en række krav, som skal være opfyldt. Emhætten skal

  • have indstilling af grund- og forceret ventilation
  • være uden selvstændig motor
  • have stålspjæld, og i øvrigt opfylde de brandmæssige krav i bygningsreglementet (BR95)
  • skal yde en modstand på mindst 100 Pa

Der findes kun nogle få emhætte-typer, som opfylder disse krav og dermed er tilladt at installere i foreningen. Exhausto og Øland er nogle af de få leverandører af emhætter som opfylder alle kravene.

Ud over kravene til selve emhætten er der også krav til hvordan du monterer og tilslutter den:

  • der skal være monteret en lyddæmper mellem emhætte og tilslutning til hovedsystemet
  • emhætten skal tilsluttes med fast kanal F60 (ikke fleksibel forbindelse)
  • emhætten skal monteres min. 65 cm over gasblus

Da ventilationsanlægget er behovsstyret, skal der ved hver ny tilslutning af emhætter foretages en indregulering af anlægget. Kontakt derfor altid ejendomskontoret, hvis du skal til at skifte emhætten.

Arkiver