Beboerlokale

Ønsker du at leje lokalet, skal du udfylde denne blanket. Du er også velkommen til at kontakte Boligkontoret.

Hvis du ønsker en dato der allerede er optaget, kan du ligeledes kontakte Boligkontoret, så får du besked i tilfælde af afbud.

Beboerlokalet er som udgangspunkt rettet mod udlejning til beboerne i AB Skydebanen med henblik på sociale arrangementer. Lokalet kan dog ligeledes anvendes til erhvervsformål, hvis der ikke har vist sig ønske om udlejning til sociale arrangementer.

Det medfører, at beboere har førsteret på reservation af lokalet til sociale arrangementer efter først til mølle princip indtil 6 uger før ønsket dato. Fra 6 uger før dato sidestilles udlejning til sociale formal og erhvervsleje. Lokalet kan maksimalt reserveres i 14 sammenhængene dage ad gangen. Du bør derfor reservere beboerlokalet, minimum 6 uger før den ønskede dato.

Her kan du se hvornår beboerlokalet er ledigt

Lejebetingelser

 1. Beboerlokalet kan kun lejes af foreningens medlemmer, og lejer af lokalet skal være til stede under hele arrangementet.
 2. Leje af beboerlokalet kan ske ved henvendelse på boligkontoret, enten via postkassen, telefon eller e-mail.
 3. Aftalen om leje af beboerlokalet afleveres i underskrevet stand ved reservation af lokalet, reservationen er bindende 6 uger før den ønskede dato. Boligkontoret indsender aftalen til ejendomsadministrator, der opkræver lejebeløbet over boligafgiften så hurtigt som muligt. Såfremt man efter reservation alligevel ikke kan gennemføre arrangementer, men kan finde en erstatning på den pågældende dato, så refunderes indbetalingen og den nye lejer opkræves i stedet.
 4. For erhvervsdrivendes vedkommende er en reservation først bindende 6 uger før første lejedag, idet reservationen kan blive tilsidesat lige indtil da. Aftalen om leje af beboerlokalet afleveres i underskrevet stand ved reservation af lokalet. Når der er 6 uger til første lejedag, bliver reservationen automatisk bindende, og Boligkontoret sender aftalen til opkrævning hos ejendomsadministrator.
 5. Lejer kan råde over lokalet i følgende tidsrum:
  • Mandag-torsdag fra kl. 12.00 til den efterfølgende dag kl. 08.00
  • Weekend (fredag kl. 15.00 til søndag kl. 02.00)
 6. Lokalet, køkken og toiletter skal være rengjorte efter viceværtens anvisning og servicet skal være ren gjort og sat på plads i skabene, når lokalet forlades.
 7. Efter brug bliver lokalet og inventaret gennemgået. Eventuelle skader og mangler skal afhjælpes, før depositum tilbagebetales. Lejer er ansvarlig for enhver skade, der påføres lokalet og inventaret i hele låneperioden, og kan afkræves erstatning.
 8. Der skal tages videst muligt hensyn til ejendommens beboere under anvendelse af lokalet. Dørene må under ingen omstændigheder stå åbne, og festen skal foregå i lokalet (dvs. det ikke er tilladt at trække festen ud i gården, ryge foran lokalet i støjende forsamling eller lignende).
 9. Musikafspilning må kun finde sted i det store lokale, og kun med lokalets eget musikanlæg. Anlæggets lydniveau må ikke omgås. Afspilning af live-musik i beboerlokalet må udelukkende ske med mindre akustiske instrumenter.
 10. På hverdage må der spilles musik kl. 09.00-22.00 og i weekenden kl. 09.00-02.00. Musikanlægget slukker automatisk.
 11. Rygning i beboerlokalet er ikke tilladt.
 12. Nedtagning og/eller overdækning af vinduespaneler (reklamepladser) er ikke tilladt.
 13. Ved leje af lokalet tiltræder lejer, at foreningen kan trække op til kr. 3.000, hvis reglerne for leje ikke overholdes. Såfremt reglerne omkring støjende aktivitet eller afspilning af musik i beboerlokalet overtrædes fortabes desuden retten til leje af lokalet i 2 år.
 14. Når reglerne er overholdt, og lokalet er efterset og godkendt af boligkontoret, er foreningens krav dermed opgjort. I situationer, hvor der skal opkræves beløb ud over lokalelejen, foretages dette i forbindelse med førstkommende boligafgiftskørsel.
 15. Priser
  Leje pr. dag mandag-torsdag kr. 500,-
  Leje weekend kr. 1.500,-
 16. Overholdes regler for leje af beboerlokale ikke, vil der blive opkrævet op til kr. 3.000,-

Blanket til leje af beboerlokalet

Opdateret 4. april 2017


Arkiver