Skadedyr

Hvis du konstaterer skadedyr – fx væggelus, møl, rotter eller lignende – så kontakt straks boligkontoret eller vicevært. En hurtig indsats er afgørende for at undgå spredning i ejendommen.

Arkiver