Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplanen er et arbejdsdokument med rådgivers anbefalinger vedrørende bygningernes vedligeholdelse. Dokumentet giver en kvalificeret vurdering af hvilke opgaver og hvilke udgifter, vi kan forvente at skulle løfte i de kommende 15 år.

De enkelte punkter i vedligeholdelsesplanen er rådgivers anbefalinger, der skal vurderes og besluttes inden iværksættelse. Større projekter skal fremlægges for og vedtages af generalforsamlingen.

Vedligeholdelsesplan for AB Skydebanen 2022

Arkiver