Opdatering omkring varmt vand i øst

Forsøg med at sende varmt vand direkte ud i varmtvandsrørene, uden om varmekedlen, på ulige side af Skydebanegade har vist sig ikke at fungere tilfredsstillende. Vi er derfor vendt tilbage til at opvarme vandet i varmekedlen (ca. kl. 13 i dag), velvidende, at det med den nuværende kapacitet i anlægget ikke er muligt at varme vandet op over 30° C.

Varmt vand i øst – gadens ulige numre

Den sprængte varmeveksler har vist sig at give større driftsforstyrrelserne end først vurderet. Vi har derfor igen i dag haft VVS’er for at finde en løsning.

Desværre findes der kun en halv løsning, da det ikke er muligt at få fat på den nødvendige reservedel før mandag. I stedet er der lavet en ændring i varmtvandsproduktionen, så der kommer varmt vand men ved lavere tryk.

VVS’eren vurderer, at det vil være muligt at alle får et (kort) bad, hvis vi deles om det varme vand, der er: Tag korte bade, vask hænder i koldt vand og kog vand til opvasken.

Varmt vand i øst

Der er sprunget en varmeveksler i varmecentralen i øst, som betyder, at der kan være driftsforstyrrelser henover weekenden. Det vil primært kunne mærkes, når mange bruger varmt vand på en gang.

Vi forventer, at skaden er udbedret mandag klokken 18, og at driften derefter er tilbage til normal.

Folk på taget

Scanclimbs erhvervsklatrere gennemgår i denne uge vores skifertage og udfører småreparationer. Femtesalslejlighederne vil sandsynligvis kunne høre, at der er unormal aktivitet på taget.

Arkiver