Vores døre males

I dag er der opstart for de malere, der skal male vores døre til gade og gård – projektet blev vedtaget på generalforsamlingen den 23. august 2021. Der er sat skurvogn op ved vaskeriet.

Alle dørene er gennemgået af tømrer i november og i denne uge bliver dørene vådslebet. Derefter er rækkefølgen for malerbehandling: Gadedøre på gadens ulige side, gadedøre på gadens lige side, døre til bagtrapperne i gård 1, 2 og 3 og til sidst døre til bagtrapperne i gård 5, 6, 7 og 8. Der vil blive sat opslag op i din opgang et par dage inden malerne når frem.

Beboermøde aflyst

Beboermødet om bagtrapper den 25. november 2021 er aflyst.

Aflysningen skyldes mere presserende problemer, som vi bliver nødt til at have overblik over, inden det giver mening at tale om bagtrapper og øvrigt vedligehold. 

Problemet drejer sig om skiferbelægningen på den stejle del af foreningens tag. Skifer burde have en levetid på op mod 100 år, men i forbindelse med facadeprojektet observerede teknisk rådgiver, at vores skifer ikke har den forventede kvalitet. En fuld udskiftning af skifertag blev derfor lagt ind i vedligeholdelsesplanen i 2032, med en partiel udskiftning allerede i 2022 og 2023. 

Siden er der flere gange fundet drys/småstykker fra skiferen på gaden, der ikke kunne forklares, og enkelte gange er skiferplader rutsjet ned i tagrenden. 

På denne baggrund og som optakt til den partielle udskiftning satte bestyrelsen en droneundersøgelse af tagets tilstand i gang. Resultatet er bekymrende og tyder på, at det er nødvendigt at gøre mere ved taget end forventet i 2022. Vi står muligvis med et akut problem med klimaskærmen og/eller en sikkerhedsrisiko.

På baggrund af droneundersøgelsen, som har givet en detaljeret 3D-model af hele vores tag, har vi bedt teknisk rådgiver om en vurdering af, om taget udgør en sikkerhedsrisiko. Vi har også bedt om en revurdering af vedligeholdelsesplanen og dermed langtidsbudgettet. Vi har endvidere inddraget vores bygherrerådgiver i dette udredningsarbejde.

Når vi har fået svar på vores spørgsmål, vil vi så hurtigt som muligt indkalde til et åbent beboermøde, så vi i fællesskab kan tage stilling til problemet. 

Bestyrelsen

Problemer med mails fra AB Skydebanens mailserver – opdateret

Der har været problemer med at sende e-mails fra AB Skydebanens mailserver til adresser hos Microsoft, det vil blandt andet sige hotmail.com, outlook.com og live.com.

Problemet blev afhjulpet om aftenen den 11. november 2021.

Årsagen til problemet var, at Microsoft havde blokerer for den ip-adresse eller adresseblok vores mailserver hører til. Parknet er bedt om at undersøge sagen. 

Skal vi have nye bagdøre?

Torsdag den 25. november kl. 19.30 afholdes beboermøde i beboerlokalet med plads til ideer og input om to emner:

  • Udskiftning af alle bagdøre med henvisning til teknisk rapport om brandhensyn, energibesparelser (varmetab) samt et ensartet udtryk.
  • Reparation af bagtrapperne med tilhørende maling af vægge samt udbedring af revner og nedfaldet puds jævnfør vedligeholdelsesplanen og teknisk rapport.

Se eventuelt Notat vedrørende bitrapper og termografirapport.

For at give mere plads til debat og yderligere input, har vi besluttet at udskyde den ekstraordinære generalforsamling til januar måned.