Facade- og vinduesprojekt

Efter nogle rolige måneder er temperaturerne snart sådan, at renoveringsprojektet kan fortsætte. Det betyder, at der snart igen kommer stillads i gaden. Renoveringen af Skydebane Øst starter med opsætning af stilladser fra Sønder Boulevard den 1. april. Gård 5, som på grund af de mange ekstraarbejder ikke nåede med inden jul, får opsat stillads i sidste halvdel af marts. Vi forventer at afslutte projektet i Istedgade i august. Gård 5 og hele Skydebane Øst vil snarest modtage informationsskrivelse i postkasserne. Lejligheder med tagvinduer bliver varslet om behov for adgang. Vi glæder os til at se det endelige resultat.

OBS: Hvis du bor i Øst og har altandør, der åbnes ind ad, eller har opbevaringsrum på loftet med vindue, skal du skrive til boligkontoret.

Bestyrelsen har lavet en særlig folder for beboere med bolig på 5. sal…

Informationsmøde

Bestyrelsen vil gerne invitere til informationsmøde den 2. april klokken 19.30 i beboerlokalet. Den første halve time, vil være generel information til beboere på Øst-siden. Fra klokken 20.00 er mødet specifikt for beboere med femte-sal med fokus på, hvad der udføres, hvordan det foregår, hvor længe det varer, og hvordan arbejdet afleveres. Vi håber, du vil deltage.

Cykeloprydning

Cykeloprydning i Øst sættes i gang snarest og cykeloprydning i Vest starter i marts/april. Vi har alt for mange cykler stående, der ikke er i brug, og som spærrer for dem, der bruges. Hvis din cykel ikke bruges, skal den opbevares i dit eget kælder- eller loftsrum, gives væk eller kasseres. Cyklerne mærkes med tape om baghjulet og fjernes efter fire uger.

Ny driftsleder

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at Line Selmer Friborg per 1. januar 2019 tiltræder stillingen som driftsleder i AB Skydebanen. Driftslederen i AB Skydebanen har en bred vifte af opgaver, som både retter sig mod administration, økonomi, gadens tekniske drift samt ledelse. Driftslederen har ansvaret for foreningens ansatte (vicevært og gartner), er foreningens bindeled til administrationen, varetager boligkontorets mails og træffetider og ikke mindst support for bestyrelsen. Line vil fremover bemande boligkontoret i en fuldtidsstilling.

Arkiver