Nemmere sortering af pap

Tilbage i marts fik vi af Københavns Kommune lov til at forsøge os med at gøre
affaldssorteringen nemmere, og der blev opsat små papcontainere med indkast i
Gård 2 og Gård 7. Forsøgsordningen gik godt, og vi har nu fået papcontainere i
alle porte.

De små containere er beregnet til småt pap fra husholdningen såsom emballage fra
fødevarer. Større papstykker og papkasser skal fortsat i papcontainerne i
storskraldsrummene. Pizzabakker skal i dagrenovation – riv dem i stykker eller
gør dem våde og fold dem.

Vi håber, I vil tage den nye mulighed til jer.

Arkiver