Ny bestyrelse og nye kontaktpersoner

Til generalforsamlingen den 10. april 2019 var der valg til bestyrelsen. Den nye bestyrelse holdt konstituerende møde den 16. april, hvor en række poster blev fordelt og kontaktpersoner til udvalg og gårdlaug blev udpeget.

Bestyrelse

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af

  • Thorkild Olsen, formand og referent
  • Martin Pihl Jensen, næstformand og webansvarlig
  • Rasmus Krøger Hare
  • Denis Bowers
  • Sophie Bruun Kristensen

Suppleanter

  • Mette Skjærbæk (1. suppleant)
  • Lars Helsinghof (2. suppleant)

Træffetider

Med den ny bestyrelse følger også ændringer i mødeplan og træffetider. Der har været meget begrænset fremmøde til bestyrelsens træffetider, og vi har derfor ændret træffetiden til en halv time den 3. tirsdag i hver måned (ulige uger), kl. 19.30-20.00. Du kan altid se næste træffetid i bestyrelsens kalender. Hvis du ikke kan vente til næste træffetid, kan du sende e-mail til bestyrelsen eller boligkontoret eller møde op i boligkontorets træffetid.

Udvalg, gårdlaug med mere

Ansvarlig for temamøder og workshops: Mette Skjærbæk og Rasmus Krøger Hare
Festudvalget:Frederikke Larsen
Forskønnelsesudvalget:Frederikke Larsen
Velkomstudvalget:Käthe Weidemann og Denis Bowers
Gårdlaug Øst: Lars Helsinghof
Gårdlaug Vest: Lars Helsinghof

Tak til de ”gamle” kræfter og velkommen til de nye. Det er en fornøjelse, at de velfungerende udvalg fortsætter, og at der samtidig er nye folk, der også har lyst til at engagere sig.

Arkiver