Workshops

På det seneste bestyrelsesmøde introducerede Mette Skjærbæk (suppleant til bestyrelsen) og Rasmus Krøger Hare de første spadestik mod at arrangere workshops i det kommende år. Hvis du ved noget om et emne, der er interessant for foreningen eller har gode ideer til workshops, kan du sende en mail til boligkontoret, der vil formidle kontakten.

Arkiver