Ny informationsskrivelse om foreningens finansiering

Den løbende politiske diskussion af andelsboligmarkedet, ny lov om robuste andelsboliger og uvished om eventuelle ændringer af den offentlige vurdering, som ligger til grund for vores andelskrone, giver anledning til mange henvendelser om foreningens økonomi. Bestyrelsen har derfor bedt SWE udfærdige en informationsskrivelse, som giver overblik over foreningens finansiering og låneportefølje:

Overblik over foreningens finansiering og låneportefølje (januar 2020)

Arkiver