Skriftlig generalforsamling

På grund af forsamlingsforbuddet er det ikke muligt at gennemføre en normal generalforsamling og usikkert, hvornår det bliver muligt. Det er trist, da generalforsamlingen markerer vores beboerdemokrati, og udsættelse medfører en lang række problemer.

Bestyrelsen har som en nødløsning besluttet at indkalde til en skriftlig generalforsamling om de forhold, det er absolut nødvendigt at få på plads nu. Bestyrelsen følger dermed SWEs anbefaling om en skriftlig generalforsamling om foreningens økonomiske forhold, altså årsregnskab, andelskrone, budget og boligafgift. 

Indkaldelse til den skriftlige generalforsamling er i dag blevet delt ud i postkasserne. Her på siden finder du Årsregnskab 2019 og budget 2020, Langtidsbudget, Indkaldelse samt Bestyrelsens følgebrev.

Vedligeholdelsesplanen findes nu også på hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål til materialet, er du selvfølgelig velkommen til at skrive til Boligkontoret eller Bestyrelsen.

Vi håber, du vil støtte op om denne nødløsning, som er tilpasset de mærkelige tider.

Arkiver