Tak for stort fremmøde

Tak for stort fremmøde til tirsdagens generalforsamling. Det var skønt at se.

Forsamlingen vedtog nyt budget med 1,5% stigning af boligafgiften fra 1. juni 2020.

Vedtægtsændring om el- og VVS-tjek blev endeligt vedtaget, og vedtægtsændring om, at bestyrelsesmedlemmer ikke kan varetage lønnet arbejde i foreningen, blev foreløbigt vedtaget til endelig behandling på næste generalforsamling.

Forslag om, at loftskvadratmeter sælges til 60% af andelskronen, opnåede ikke kvalificeret flertal, men forsamlingen vedtog at nedsætte en arbejdsgruppe om ‘knopskydning’/ loftudvidelser. Margalith Kurzweil bliver tovholder på dette og nærmere information følger.

Vi kan sige tillykke til Denis Bowers og Mette Skjærbæk for genvalg til bestyrelsen. Velkommen også til Hanne Müller og Anne-Katrine Lefmann som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant.

Arkiver