Nyt energimærke

Foreningen har fået udarbejdet ny energimærkerapport, da den gamle rapport udløb ved årsskiftet. Energimærkning er lovpligtig for større etageejendomme over 1.000 m2 og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke store ejendomme (flerfamiliehuse).

Vores karakter er i det nye mærke er forbedret til et C, hvor vi tidligere blev vurderet til D. Det er en rigtig fin karakter, når man tager ejendommenes alder og konstruktioner i betragtning. De forbedringer, der bl.a. har gjort udslaget, er især udskiftningen af vinduer i taget til mere energirigtige vinduer.

Rapporten peger på andre energivenlige tiltag/forbedringer, som bestyrelsen vil tage med i overvejelserne i forbindelse med de kommende vedligeholdelsesopgaver og i arbejdet med vedligeholdelsesplanen.

Du finder de to rapporter, en for Øst og en for Vest, her.

Arkiver