Renovering af portgennemgange

Murer og maler er i gang med at renovere vores portgennemgange. Arbejdet fortsætter henover sommeren. Det vil betyde at affaldscontainere på nogle tidspunkter rykkes ind i gårdene, så håndværkerne kan komme til.

Håndværkerne er opmærksomme på, at portene er adgangsvej for mange mennesker men med gensidig hensyntagen, forventer vi ikke, det bliver et problem.

Arkiver