Oprydning på lofter, kældre og bagtrapper

Husk at det er fra den 9.-19. januar, at oprydning på vores fællesarealer foregår. Se også varsler i opgangene.

Inden flyttefolkene rykker ind, bedes du tage dine egne ting ind i din lejlighed eller i dit aflåste opbevaringsrum. 

Effekter, der står på fællesarealerne i perioden den 9.-19. januar 2023, vil blive smidt ud.

Arkiver