Afhentning af affald

Skraldefolkene i Københavns Kommune har nedlagt arbejdet, og vi har derfor ikke fået afhentet affald de seneste dage. Der er opsættes løbende sække, når beholderne er fulde, som affaldet i stedet bedes afleveres i.

Arkiver