Gravearbejde foran nummer 11

Fortovet foran nr. 11 er gravet op, fordi der akut skulle udskiftes et stykke rør på skraldesuget. Reetablering af fortovet kan desværre ikke udføres, før vi får en periode uden frost, da grus og sand skal være frostfrit for at undgå, at fliserne siden sætter sig. 

Arkiver