Skraldesuget er lukket 

– restaffald skal afleveres i de opstillede containere

Vores skraldesug er desværre blevet lukket, da det ikke er muligt at skabe tilstrækkeligt vakuum på anlægget til, at lastbilen kan suge skraldet ud.

Ensto, der står for service og vedligehold på skraldesuget, har udbedret flere skader, men det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt. 

Københavns Kommune har derfor besluttet at tage vores anlæg ud af drift og opsætter containere til restaffald, indtil skraldesuget kan tømmes igen. 

Restaffald skal afleveres i containere i portene og gårdene og må ikke puttes i indkastet til skraldesuget. Containerne har grønt låg.

Arkiver