Worldjazz i Gård Øst

Le Trio: Gallo, Kumar, Søeborg – Flamenco-fusion

12. juli klokken 16.00 – 17.30 på scenen i Gård Øst

Kom og hør disse fantastiske internationale musikere fra Madrid og Singapore samt lokale Søeborg på scenen i gården under Copenhagen Jazz Festival.

Der vil også være et lille program for børn.

Arrangementet er gratis og arrangeret med hjælp fra Festudvalget og Gårdlaug Øst og i samarbejde med “Sort Kaffe og Vinyl”.

E-boks

Vores administrationsselskab SWE har besluttet at anvende e-boks som den primære distributionsform til forsendelser til beboere, da det udover at være hurtigere også lever op til sikkerhedskrav vedrørende personoplysninger.

Overgangen til e-boks vil give foreningen en besparelse på porto og print og er tilmed mere bæredygtigt. Du bedes derfor give samtykke hertil på SWEs hjemmeside og tilmelde Sven Westergaard som afsender i e-boks.

Hvis du ikke tilmelder dig, eller er fritaget for anvendelse af e-boks, vil du stadig få almindelig post via PostNord, men vi vil gerne opfordre alle til at tilmelde sig.

Workshops i efteråret

Mette Skjærbæk og Rasmus Krøger Hare har arbejdet videre med ideen om workshops og kan nu invitere til de første to:

At bo i AB Skydebanen: Historien, anekdoter og det at være andelshaver

Torsdag den 26. september 2019

  • Historie: AB Skydebanen og området (ekstern foredragsholder)
  • Anekdoter fra gaden (interne – vi hverver)
  • Oplæg om AB-Skydebanen i rå tal
  • Dialog om, hvordan man stimulerer et højere engagement og GF-deltagelse.

Det gode naboskab og bæredygtighed

Torsdag den 28. november 2019

  • Foredrag fra Naboskab.dk (ekstern)
  • Idéforum, hvad er muligt i foreningen – er der nogle ildsjæle
  • Skal vi dele vores værktøj og paraplyklapvogne?
  • Videreudvikling af bytteskuret i Øst

Det nyeste bestyrelsesmedlem Sophie Bruun Kristensen deltager fremover også i arbejdet med workshopsene. Nærmere information følger efter sommerferien, men skriv gerne allerede nu datoen i din kalender – og i din nabos.

Opfugtning under altaner

Der har den seneste tid været debat og bekymringer blandt brugere af facebooksiden “Os der bor i Skydebanegade” omkring fugtplamager på vores bygning samt byggesjusk fra altanrunde III.

Det giver anledning til at gentage, at bestyrelsen ikke kommenterer på opslag fra Facebook – uanset opslagets karakter. Hvis et opslag giver anledning til bekymring eller spørgsmål, vil vi opfordre alle til at orientere sig via vores hjemmeside, hvor referater fra bestyrelsesmøderne er tilgængelige. Alle er også velkomne i vores træffetid eller til at skrive en mail med eventuelle spørgsmål.

I den aktuelle sag med bekymring om opfugtning, er problemet, at den altanløsning, der er valgt i alle tre altanrunder, enkelte steder giver problemer med opfugtning af muren under. Problemet er tidligere forsøgt afhjulpet, men løsningen har ikke været langtidsholdbar. Vi er derfor ved at undersøge mulighederne for udbedring ved at besigtige to af de værst ramte altaner og lejlighederne under. Når vi har resultat og anbefalinger fra undersøgelsen, vil bestyrelsen tage stilling til, hvad der skal gøres, hvordan det skal finansieres, og om arbejdet kan sættes i værk på baggrund af bestyrelsens mandat eller om det kræver en generalforsamlingsbeslutning.

Ekstraordinær generalforsamling

Foreningen afholder ekstraordinær generalforsamling den 17. september 2019 klokken 19.30. Vi har en række vedtægtsændringer, der skal 2. behandles og samtidig vil Bestyrelsen gerne fremlægge revideret forslag vedrørende obligatorisk El- og VVS-tjek samt nyt forslag omkring værdiansættelsen af loftareal, der ombygges til lejlighed. Hvis vi kan nå til bunds i problemet med opfugtning inden, vil det muligvis også blive fremlagt.

Arkiver