Indfangning af duer

Det er den tid på året, hvor duerne bygger reder. Duerne ødelægger bygningen, og vi er derfor helst fri for dem. Vi har i AB Skydebanen en serviceaftale med Absolut Skadedyrsservice om indfangning af duer. De er netop startet dette års indsats, som løber over de næste fem uger.

Varmen er slukket

Sommerens temperaturer betyder, at varmen nu er slukket i hele gaden. Der tændes igen når nattemperaturen ligger under 10 grader.

Distortion

Torsdag rykker Distortion igen til Vesterbro. Distortion har endnu ikke en endelig plan for hegn, toiletter og så videre, men siger, at det med meget høj sandsynlighed bliver som sidste år. Det vil sige, at Distortion opsætter hegn med pissoirs ved alle indhakkene, de såkaldte PeeFences, og toiletvogne i hver ende af gaden. Morten – vores vicevært – aflåser lågerne mod Dannebrogsgade, stiller containere til affald op i gaden og sørger for at vores gade ligner sig selv igen i løbet af fredagen.

Bemærk at der parkeringsforbud i på det meste af Vesterbro fra torsdag den 30. maj kl. 07.00 til fredag den 31. maj kl. 06, hvilket også inkluderer Skydebanegade, Istedgade og Sønder Boulevard.

I år har Københavns Kommune tilladt et arrangement i vores gade. I samarbejde med Sort Kaffe og Vinyl inviteres til ”Rough and Sweet – højkvalitets rockmusik leveret af et all-female og mestendels svensk lineup af DJ’s og artister.” Det er fra kl. 16-22.

Se Distortions hjemmeside for information om parkering, program med videre.

Workshops

På det seneste bestyrelsesmøde introducerede Mette Skjærbæk (suppleant til bestyrelsen) og Rasmus Krøger Hare de første spadestik mod at arrangere workshops i det kommende år. Hvis du ved noget om et emne, der er interessant for foreningen eller har gode ideer til workshops, kan du sende en mail til boligkontoret, der vil formidle kontakten.

Arkiver