Opfugtning under altaner

Der har den seneste tid været debat og bekymringer blandt brugere af facebooksiden “Os der bor i Skydebanegade” omkring fugtplamager på vores bygning samt byggesjusk fra altanrunde III.

Det giver anledning til at gentage, at bestyrelsen ikke kommenterer på opslag fra Facebook – uanset opslagets karakter. Hvis et opslag giver anledning til bekymring eller spørgsmål, vil vi opfordre alle til at orientere sig via vores hjemmeside, hvor referater fra bestyrelsesmøderne er tilgængelige. Alle er også velkomne i vores træffetid eller til at skrive en mail med eventuelle spørgsmål.

I den aktuelle sag med bekymring om opfugtning, er problemet, at den altanløsning, der er valgt i alle tre altanrunder, enkelte steder giver problemer med opfugtning af muren under. Problemet er tidligere forsøgt afhjulpet, men løsningen har ikke været langtidsholdbar. Vi er derfor ved at undersøge mulighederne for udbedring ved at besigtige to af de værst ramte altaner og lejlighederne under. Når vi har resultat og anbefalinger fra undersøgelsen, vil bestyrelsen tage stilling til, hvad der skal gøres, hvordan det skal finansieres, og om arbejdet kan sættes i værk på baggrund af bestyrelsens mandat eller om det kræver en generalforsamlingsbeslutning.

Arkiver