Workshops i efteråret

Mette Skjærbæk og Rasmus Krøger Hare har arbejdet videre med ideen om workshops og kan nu invitere til de første to:

At bo i AB Skydebanen: Historien, anekdoter og det at være andelshaver

Torsdag den 26. september 2019

  • Historie: AB Skydebanen og området (ekstern foredragsholder)
  • Anekdoter fra gaden (interne – vi hverver)
  • Oplæg om AB-Skydebanen i rå tal
  • Dialog om, hvordan man stimulerer et højere engagement og GF-deltagelse.

Det gode naboskab og bæredygtighed

Torsdag den 28. november 2019

  • Foredrag fra Naboskab.dk (ekstern)
  • Idéforum, hvad er muligt i foreningen – er der nogle ildsjæle
  • Skal vi dele vores værktøj og paraplyklapvogne?
  • Videreudvikling af bytteskuret i Øst

Det nyeste bestyrelsesmedlem Sophie Bruun Kristensen deltager fremover også i arbejdet med workshopsene. Nærmere information følger efter sommerferien, men skriv gerne allerede nu datoen i din kalender – og i din nabos.

Arkiver