Gadens anden temaaften – om Naboskabet!

Hvad menes der egentlig med ”det gode naboskab”, og kan vi dele mere med hinanden?

Vær med til gadens anden temaaften og hør om, hvordan man vha. simple løsninger kan styrke det gode naboskab, dele ting med hinanden og sikre genanvendelse af ting, der ellers ville ryge ud.

Vi vil gennem et oplæg af Naboskab.dk, forsøge at aktivere gaden til, hvordan vi i fællesskab kan få mere fokus på genbrug og bæredygtige løsninger. Dette kan på sigt forhåbentlig styrke forholdet til vores naboer, men også skabe værdi i form af en bedre omtanke for ting, som en modspiller til den stigende brug-og-smid-væk kultur.

Temaaftenen afholdes torsdag d. 28. november kl. 19.30-21.30 i beboerlokalet.

Der serveres kage og diverse drikkevarer.

Sidder du med ekspertise/specialviden inden for dette område, eller har du bare nogle gode idéer og input til emnet, så skriv til os – alt bidrag og inspiration er guld værd!

Aftenen er gratis, men af hensyn til planlægningen er tilmelding fortsat nødvendig. Tilmeld dig senest tirsdag d. 26. november på mail til Rasmus. Det er først til mølle med plads til 50.

Programca. tidspunkter

19.30 Velkomst

19.35 Om det gode naboskab, oplæg ved Naboskab.dk

20.15 Spørgsmål og inspiration (Naboskab.dk deltager)

20.45 Pause

21.00 Dialog om hvad vi kan gøre i foreningen. Har vi nogle miljø/affaldsaktivister?

21.25 Oplæg til næste Temaaften og tak for i aften

Vi håber, vi ses til en spændende og hyggelig aften.

Mange hilsner fra udvalget for temaaftener

Rasmus, Mette og Sophie


www.Naboskab.dk

”Vores ekspertise ligger i kombinationen af antropologiske indsigter i menneskers adfærd og hands on-viden om tiltag indenfor cirkulær økonomi, affalds og bæredygtighed. Fordi vi tager udgangspunkt i mennesker og adfærd skaber vi indsigt i bæredygtighed, der virker”

Arkiver