Forsøg med papcontainer i Gård 2 og Gård 7

Vi har af Københavns Kommune fået lov til at forsøge os med at gøre affaldssorteringen nemmere. Der er derfor opsat små papcontainere med indkast i Gård 2 og Gård 7. De små containere er beregnet til småt pap fra husholdningen såsom emballage fra fødevarer. Større papstykker og papkasser skal fortsat i papcontainerne i storskraldsrummene.

Hvis kommunens folk er tilfredse med sorteringen og ikke oplever problemer med, at containerne bruges til stort pap, får vi lov til at opstille papcontainere i alle porte. Vi håber, at beboerne i Gård 2 og Gård 7 vil hjælpe ved at sortere korrekt, så resten af gaden får samme mulighed.

Arkiver