AFLYST: Informationsmøde – afslutning af vores store bygge-entrepriser

Stilladserne er væk i gaden, hvilket alle vist er glade for efter en lang periode med byggeri. Nu er byggeriet afsluttet så langt, at der er sat gang i de sidste mangelarbejder. Derfor inviteres alle interesserede beboere til status- og informationsmøde om projekternes forløb og afslutning. På mødet vil udover bestyrelsen også deltage nogle af vores tekniske og økonomiske rådgivere, som vil kunne svare på spørgsmål samt redegøre for de mere tekniske dele af projekterne.

Mødet finder sted tirsdag den 31. marts kl. 19.00 – 21.00 i beboerlokalet med følgende program:

kl. 19.00 – 20.00 Vindues- og facadeprojektet.

Kl. 20.00 – 20.15 Pause

kl. 20.15 – 21.00. Altanrunde III.

Vindues- og facadeprojektet er uden sammenligning det største projekt, vi har haft i foreningen siden byfornyelsen for 30 år siden. Så der er mange erfaringer fra det omfattende og komplekse forløb, vi gerne vil kvalificere, da vi står med andre større projekter indenfor de næste 10-15 år. Vi ser derfor, på baggrund af et indledende oplæg, frem til erfaringsudveksling, fælles status og ideer videre frem.

Arkiver