Ulykke i gårsdagen kraftige blæst

I går, den 12. marts 2020, blæste et af de nye tagvinduer ned i det kraftige blæsevejr. Det må ikke kunne ske. Vinduet ramte jorden og derefter en bil, der har fået en bule. Heldigvis kom ingen personer til skade.

Vi tilkaldte straks skadesservice, som sikrede åbningen mod regn.

I dag er samtlige vinduer i den flade del af taget blevet gennemgået. Der er fundet yderligere to problematiske vinduer – i alt altså tre vinduer.

Ifølge rådgiver er der to mulige forklaringer på de fejlbehæftede vinduer.

  1. Der kan være tale om en producentfejl, hvor beslaget, der skal holde inderrude og yderrude sammen, har manglet. Leverandøren er kontaktet herom.
  2. Nogen har skruet beslagene af, for at få adgang til taget. Hvis dette er tilfældet, er det dybt uansvarligt og til stor fare. Det er under ingen omstændigheder tilladt at skaffe sig adgang til taget, ligesom det selvfølgelig ikke er acceptabelt at fjerne dele af foreningens vinduer.

Samtlige vinduer er som sagt gennemgået i dag, og de tre fejlbehæftede vinduer er sikret. Det manglende vindue reetableres i den kommende uge, ligesom de rigtige beslag sættes på de andre.

Arkiver