Generalforsamlingen udskydes

Bestyrelsen har foretaget følgende foranstaltninger i den nuværende, ekstraordinære situation:

Alle møder og fælles aktiviteter er aflyst i marts og april måneder. Det betyder, at den ordinære generalforsamling den 23. april 2020 er aflyst. Det samme gælder informationsmødet den 31. marts 2020. Samt træffetider og bestyrelsesmøder den 23. marts og den 7. april 2020.

Der tages senere stilling til, om bestyrelsesmødet den 21. april 2020 bliver gennemført.  Det er ligeledes denne dag, den 21. april, at vi vurderer situationen videre frem. Da der er tale om en særlig situation (force majeure) vil bestyrelsen fortsætte som forretningsbestyrelse frem til ny dato for generalforsamling.

Bestyrelsen varetager sine opgaver via mails og telefonmøder. Hvis der træffes afgørelser, der rækker udover den almindelige drift, vil disse blive lagt op på hjemmesiden i form af beslutningsreferater.

Det er endvidere besluttet at forretningsdrivende i AB Skydebanen kan ansøge bestyrelsen om 1 eller 2 måneders henstand med huslejen. Ansøgningen skal begrundes i et uventet og kritisk fald i omsætningen. Hvis henstand bevilges vil huslejen blive indkrævet til efteråret, 6 rater fra oktober måned.

Se endvidere de opslag på hjemmesiden vedrørende tiltag i forbindelse med Corona-krisen.

Pas godt på hinanden. Vi glæder os til at ses, når det igen bliver forsvarligt at samles.

Bestyrelsen

Arkiver