Mailserver lukket fredag den 20. marts 2020, kl. 12-24 [OPDATERET]

På grund af nødvendigt driftsarbejde på AB Skydebanens mailserver, vil det ikke være muligt at sende og hente e-mail fredag den 20. marts 2020, kl. 12-24. Det har været nødvendigt at udvide det oprindelige servicevindue med 6 timer, da flytning af data til ny server har taget længere tid end forventet.

Afbrydelsen berører alle e-mailadresser på domænerne  skydebanen.net og skydebanen.dk.
Det lange servicevindue skyldes et akut behov for at udbedre en alvorlig fejl på serverens harddiske.

Vi beklager det korte varsel.

Arkiver