Problemer med mails fra AB Skydebanens mailserver – opdateret

Der har været problemer med at sende e-mails fra AB Skydebanens mailserver til adresser hos Microsoft, det vil blandt andet sige hotmail.com, outlook.com og live.com.

Problemet blev afhjulpet om aftenen den 11. november 2021.

Årsagen til problemet var, at Microsoft havde blokerer for den ip-adresse eller adresseblok vores mailserver hører til. Parknet er bedt om at undersøge sagen. 

Arkiver