Beboermøde aflyst

Beboermødet om bagtrapper den 25. november 2021 er aflyst.

Aflysningen skyldes mere presserende problemer, som vi bliver nødt til at have overblik over, inden det giver mening at tale om bagtrapper og øvrigt vedligehold. 

Problemet drejer sig om skiferbelægningen på den stejle del af foreningens tag. Skifer burde have en levetid på op mod 100 år, men i forbindelse med facadeprojektet observerede teknisk rådgiver, at vores skifer ikke har den forventede kvalitet. En fuld udskiftning af skifertag blev derfor lagt ind i vedligeholdelsesplanen i 2032, med en partiel udskiftning allerede i 2022 og 2023. 

Siden er der flere gange fundet drys/småstykker fra skiferen på gaden, der ikke kunne forklares, og enkelte gange er skiferplader rutsjet ned i tagrenden. 

På denne baggrund og som optakt til den partielle udskiftning satte bestyrelsen en droneundersøgelse af tagets tilstand i gang. Resultatet er bekymrende og tyder på, at det er nødvendigt at gøre mere ved taget end forventet i 2022. Vi står muligvis med et akut problem med klimaskærmen og/eller en sikkerhedsrisiko.

På baggrund af droneundersøgelsen, som har givet en detaljeret 3D-model af hele vores tag, har vi bedt teknisk rådgiver om en vurdering af, om taget udgør en sikkerhedsrisiko. Vi har også bedt om en revurdering af vedligeholdelsesplanen og dermed langtidsbudgettet. Vi har endvidere inddraget vores bygherrerådgiver i dette udredningsarbejde.

Når vi har fået svar på vores spørgsmål, vil vi så hurtigt som muligt indkalde til et åbent beboermøde, så vi i fællesskab kan tage stilling til problemet. 

Bestyrelsen

Arkiver