Opdatering omkring varmt vand i øst

Forsøg med at sende varmt vand direkte ud i varmtvandsrørene, uden om varmekedlen, på ulige side af Skydebanegade har vist sig ikke at fungere tilfredsstillende. Vi er derfor vendt tilbage til at opvarme vandet i varmekedlen (ca. kl. 13 i dag), velvidende, at det med den nuværende kapacitet i anlægget ikke er muligt at varme vandet op over 30° C.

Arkiver