Opdatering omkring varmt vand i øst

Forsøg med at sende varmt vand direkte ud i varmtvandsrørene, uden om varmekedlen, på ulige side af Skydebanegade har vist sig ikke at fungere tilfredsstillende. Vi er derfor vendt tilbage til at opvarme vandet i varmekedlen (ca. kl. 13 i dag), velvidende, at det med den nuværende kapacitet i anlægget ikke er muligt at varme vandet op over 30° C.

Webmail opdateret

AB Skydebanens webmail er opdateret til den seneste version af programmet Roundcube. Den nye udgave udmærker sig først og fremmest ved at have fået et nyt udseende, der fungerer på fx mobiltelefoner og tablets.

Hvis du ikke automatisk får den nye brugergrænseflade, kan det indstilles ved at vælge Indstillinger > Brugerflade og her vælge Elastic.

Webmail er for de brugere, som har en e-mailkonto hos AB Skydebanen. Det har ikke været muligt at oprette nye e-mailkonti hos AB Skydebanen siden 1. april 2009.

Mailserver lukket fredag den 20. marts 2020, kl. 12-24 [OPDATERET]

På grund af nødvendigt driftsarbejde på AB Skydebanens mailserver, vil det ikke være muligt at sende og hente e-mail fredag den 20. marts 2020, kl. 12-24. Det har været nødvendigt at udvide det oprindelige servicevindue med 6 timer, da flytning af data til ny server har taget længere tid end forventet.

Afbrydelsen berører alle e-mailadresser på domænerne  skydebanen.net og skydebanen.dk.
Det lange servicevindue skyldes et akut behov for at udbedre en alvorlig fejl på serverens harddiske.

Vi beklager det korte varsel.

Fejl på mailserver [opdateret]

Fejlen blev løst søndag kort før kl. 24.

Der er i øjeblikket fejl på AB Skydebanens mailserver. Fejlen betyder at det ikke er muligt at sende og hente e-mails på skydebanen.net- og skydebanen.dk-domænerne. Fejlen er opstået i forbindelse med en software-opgradering og forventes afhjulpet i løbet af søndag den 15. marts 2020.

Ingen internetadgang på vestsiden

Fra omkring kl. 9.30 i dag har der ikke været internetadgang til lejlighederne på vestsiden af AB Skydebanen (lige numre). Det er en lokal fejl, som skyldes strømafbrydelse til netværksudstyret kælderen. Fejlen har ikke noget med Parknets leverance at gøre. Elektriker er tilkaldt.

Afbrydelsen har også ramt AB Skydebanens mailserver, hvilket blandt andet betyder boligkontoret ikke kan modtage og sende e-mails.

Parknet lover mere stabil interforbindelse

Inden for det seneste halve år har der været flere alvorlige udfald på Parknets internetforbindelse. Udfaldene har skyldtes tekniske problemer samt flere langvarige DDoS-angreb (Distributed Denial of Service).

Nye tiltag forebygger tilsvarende udfald

I det stærkeste DDoS-angreb blev der sendt trafik mod Parknets netværk fra over 17 millioner steder, hvilket er 4.000 gange mere end normal trafik. Parknet har iværksat en række tiltag for at undgå at problemerne opstår igen og sikre de bliver løst hurtigere, hvis de alligevel skulle opstå. Løsningerne har blandt andet været at udskifte firewalls og sørge for at skift til alternativt udstyr sker på en bedre måde.

Parknet fortæller at de er midt i en kæmpe omlægning af deres netværk, som vil give en kraftig opgradering af kapacitet, et mere simpelt opbygning samt forbedret driftsstabilitet. Arbejdet afsluttes i 2020 og involverer en næsten totaludskiftning eller opgradering af alt det centrale udstyr og infrastruktur, herunder opsætning af nødstrømgenerator i deres hovedkvarter.

Arkiver