Arbejder i gaden

Med foråret er flere ventende projekter sat i gang. Det betyder, at skurvogne og håndværkere igen er en del af gadebilledet. De projekter, der er sat i gang, er disse:

Tagprojekt:

 • Der lægges nyt tagpap på gadens vestside og monteres faldsikring på taget på begge sider af gaden. Der opsættes trappetårne på vestsiden, så håndværkerne har adgang til taget.
 • Tagdækkerne arbejder fra Istedgade og ned mod Sdr. Boulevard.
 • Gener ved projektet vil, udover at trappetårnene fylder i gaden, primært ramme andelshaver med femtesal, som vil opleve støj fra arbejdet og håndværkere ved tagvinduerne.
 • Projektet forventes afsluttet i begyndelsen af juli.

Ventilationsprojekt:

 • Vores gamle ventilatorer på lofterne udskiftes til nye. Når ventilatorerne på en side af gaden er skiftet, skal systemet indreguleres, og der skal monteres nye fugtregulerede ventiler på alle badeværelser.
 • Håndværkerne starter i østsiden ved Sdr. Boulevard 26 og arbejder mod Istedgade.
 • Gener ved projektet vil udover færdsel af håndværkere på bagtrapperne og støj fra arbejdet være, at der kan være op til to dage uden ventilation i perioden fra ventilatorerne i din opgang er demonteret og til de nye er tilsluttet. Derudover skal der gives adgang til lejlighederne, når systemet skal indreguleres og badeværelsesventilerne skiftes.
 • Projektet forventes afsluttet i slutningen af november.

VVS-projekt:

 • Varmvandsproduktionen skal ændres og reguleringsventiler og stikledninger, som er vandrørene mellem hovedrør og stigstrenge, skal skiftes. Hermed løser vi de problemer, der har været med at få varmt vand frem til alle lejligheder.
 • VVS’erne starter i vestsiden med stykket mellem varmecentralen i Skydebanegade 30 og Sdr. Boulevard 32.
 • Gener ved projektet vil først og fremmest være, at der slukkes for vandet dagligt mellem 7.30 og 17 i det område, VVS’erne arbejder i. Derudover skal VVS’erne have adgang til en række kælderrum, der skal ryddes helt eller delvist. Endelig vil der være støj og øget færdsel på bagtrapper og kældre.
 • Projektet forventes afsluttet i slutningen af november.

Der vil løbende blive varslet på opslagstavler og i postkasser når de forskellige projekter og de specifikke gener, der desværre følger, når frem til din adresse.

Arkiver